.tabs-inner { padding: 0px; } .section { margin: 0px; } .header-inner .widget { margin: 0px; }

Drop Down Menu

חזון הקהילה


- להעניק לחברי בית הכנסת אוירה שנוח להתפלל בו בשמחה של מצווה.

- לדאוג לאנשים עם מוגבלויות כדי שירגישו בנוח.

- לבנות קהילה ספרדית המתמודדת עם קשיי המודרנה.

- להיות קהילה 'משפחתית' היוצרת בכל חבריה תחושת שייכות, בה אנשים מכל הקשת החברתית נפגשים, תורמים ויוצאים נשכרים.

- להיות קהילה תומכת ועוזרת לעולים החדשים כדי שיתגברו על קשיי הקליטה ימצאו את מקומם בחברה הישראלית.

- להציע מבחר שיעורים המתאים לכל רמה ולכל גיל של בני ובנות הקהילה.

- לפתח את הדרכים המובילות את צעירי הקהילה לעמוד בכבוד לפני התיבה ולהיות שליחי ציבור נאמנים.