.tabs-inner { padding: 0px; } .section { margin: 0px; } .header-inner .widget { margin: 0px; }

Drop Down Menu

הילולא של רבי שמעון בר יוחאי תשע"ו

גם השנה, חגגנו את ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי בי"ח באייר ברוב עם, בשמחה ובטוב לבב.

היה לנו הכבוד והעונג לקבל את הרב הראשי לצרפת לשעבר, הרב שמואל סירט שליט"א.

שירות ותשבחות ואווירה נעימה ליוו ארוחה דשנה והדלקת הנרות המסורתית לעילוי נשמת התנאים והצדיקים זיע"א.

כה לחי!